Mga Mapagkukunan sa Pangangalagang Pangkaisipan

Piliin ang iyong wika

THESE RESOURCES CREATED BY:
THESE RESOURCES CREATED BY:
Wellbeing:
Alcohol:
Brain and Nerves:
Dementia:
Gambling:
Stress:

Mayroon ka bang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan ng utak o isip na maibabahagi sa amin? Mag-email sa amin hello@heartchat.test

Ano ang sobrang kalungkutan (depressive disorder)?
Sanggunian sa ibang wika
Alamin ang higit pa tungkol sa kalusugan ng isip
Pampamilyang Kalusugan ng Isip
Pag-unawa sa Iyong Kalusugan ng Isip
Pagtanggap ng Tulong sa Kalusugan ng Isip
Pag-unawa sa Iyong Kalusugan ng Isip
What is a depressive disorder?
Pampamilyang Kalusugan ng Isip
Alamin ang higit pa tungkol sa kalusugan ng isip
Understanding Your Mental Health

IKAW BA AY ISANG PROPESYONAL SA KALUSUGAN NG ISIP?

MAKISALI SA AMIN SA HEARTCHAT

Sumali sa HeartChat

Sumali sa aming mga padadalhan ng liham (mailing list) para sa mga pinakabagong impormasyon (updates)

Aming mga Katuwang