O HeartChat

Projekt „HeartChat” jest zainicjowany przez Komisję do spraw Wielokulturowości w Wiktorii (Victorian Multicultural Commission) aby ułatwić przeczytanie i zrozumienie informacji na temat zdrowia psychicznego osobom posługującym się językami innymi niż angielski.

Do zdrowia psychicznego należą nasze uczucia, myśli oraz nasze relacje. Może ono wpłynąć na nasz sposób myślenia, odczucia i działania. Może również wpłynąć na sposób radzenia sobie ze stresem, rozmowy z innymi osobami oraz dokonywanie wyboru. Zdrowie psychiczne jest ważne w każdym wieku – od małego dziecka do starszej dorosłej osoby.

HeartChat jest bezpieczną i przyjazną witryną komputerową dla:

Lepszego zrozumienia zdrowia psychicznego – co to jest dobre zdrowie psychiczne, a co złe zdrowie psychiczne

Znalezienia specjalisty do rozmowy – kogoś kto mówi w twoim języku i/lub zna twoje środowisko kulturowe

Nasi partnerzy

Projekt HeartChat współpracuje z następującymi organizacjami partnerskimi,

którym jesteśmy wdzięczni za wsparcie i ekspertyzę:

Project HeartChat also thanks our volunteers:

Tushar Bist  |   Arlie Jace Barwell-Chung  |  Shirley Tang

CZY JESTEŚ SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO?

DOŁĄCZ SIĘ DO NAS NA HEARTCHAT

Dołącz do HeartChat

Projekt “HeartChat” zaprasza wszystkich specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego, którzy chcą dołączyć do bazy danych i udzielać wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego indywidualnym osobom i społecznościom wielokulturowym.

Do dnia 1 lipca 2021 roku - HeartChat nie będzie pobierał opłat za przetwarzanie informacji, aby umożliwić Ci utworzenie bazy danych swoich klientów w naszym systemie

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaproponowanych niższych opłat, abyśmy mogli zachęcić więcej społeczności wielokulturowych do skorzystania z państwa wysoko cenionych usług.

Po więcej informacji po prostu wypełnij niniejszy formularz Formularz Dostępu

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymać aktualizacje

Nasi partnerzy