O nas

Projekt „HeartChat” jest zainicjowany przez Komisję do spraw Wielokulturowości w Wiktorii (Victorian Multicultural Commission) aby ułatwić przeczytanie i zrozumienie informacji na temat zdrowia psychicznego osobom posługującym się językami innymi niż angielski.

Do zdrowia psychicznego należą nasze uczucia, myśli oraz nasze relacje. Może ono wpłynąć na nasz sposób myślenia, odczucia i działania. Może również wpłynąć na sposób radzenia sobie ze stresem, rozmowy z innymi osobami oraz dokonywanie wyboru. Zdrowie psychiczne jest ważne w każdym wieku – od małego dziecka do starszej dorosłej osoby.

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

Miejsce, gdzie specjaliści od zdrowia psychicznego oferują swoje usługi w twoim języku.

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymać aktualizacje

Nasi partnerzy

Invictus Health