எம்வமப் பற்றி

ஆங்கிலமல்லாத மற்ற மொழிகளைப் பேசும் சனங்களுக்கு மன நலத்தைப் பற்றிய தகவல்களை வாசித்து விளங்கிக்கொளவதை எளிதாக்குவதற்காக Victorian Multicultural Commission -இனால் துவக்கப்பட்டுள்ள திட்டமே “HeartChat” என்பதாகும்.

‘மன நலம்’ என்பது நமது உணர்ச்சிகளையும், எண்ணங்களையும், உறவுகளையும் உள்ளடக்குவதாகும். நாம் சிந்திக்கும், உணரும் மற்றும் செயல்படும் விதங்களை இது பாதிக்கவல்லது. மன அழுத்தத்தை நாம் கையாளும் விதத்தையும், மற்றவர்களுடன் நாம் பேசும் விதத்தையும், தெரிவுகளை நாம் மேற்கொள்ளும் விதத்தையும் கூட இது பாதிக்கும். ஒரு இள வயதுக் குழந்தையில் இருந்து, வயதுவந்ததொரு மூத்த நபர் வரைக்குமான அனைத்து வயதினருக்கும் மன நலம் முக்கியம்.

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

தொழில்ரீதியான மன நல வல்லுனர்கள் அவர்களுடைய சேவைகளை உங்களது மொழியில் அளிப்பதற்கான ஒரு இடம்.

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

புதுச் செய்திகளை அவ்வப்போது தெரிந்துகொள்ள எமது அஞ்சல்-தொடர்புப் பட்டியலில் சேருங்கள்

எமது கூட்டாளிகள்

Invictus Health