เกี่ยวกับ HeartChat

โครงการ“HeartChat” ถูกเริ่มขึ้นโดยคณะกรรมาธิการพหุวัฒนธรรมแห่งรัฐวิกตอเรีย (Victorian Multicultural Commission) เพื่อทำให้คนที่พูดภาษาอื่นที่มิใช่ภาษา อังกฤษอ่านและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้น

สุขภาพจิตรวมถึงความรู้สึก ความคิดและความสัมพันธ์ของเรา มันสามารถมีผลต่อวิธีที่เราคิด รู้สึกและกระทำ นอกจากนี้ มันยังมีผลต่อวิธีที่เรารับมือความเครียด พูดกับคนอื่นและเลือก สุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกวัย - ตั้งแต่เด็กอ่อนไปถึงผู้ใหญ่สูงวัย

HeartChat เป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรเพื่อที่จะ:

เข้าใจสุขภาพจิตดีขึ้น - สุขภาพจิตดีคืออะไร และสุขภาพจิตไม่ดีคืออะไร

หาผู้เชี่ยวชาญที่จะพูดด้วย – คนที่สามารถพูดภาษาของคุณและ/หรือทราบภูมิหลังด้านวัฒนธรรมของท่าน

หุ้นส่วนของเรา

โปรแกรม HeartChat ทำงานร่วมกับองค์กรหุ้นส่วนต่อไปนี้

และเราขอขอบคุณพวกเขาสำหรับความสนับสนุนและทักษะของพวกเขา

Project HeartChat also thanks our volunteers:

Tushar Bist  |   Arlie Jace Barwell-Chung  |  Shirley Tang

ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือไม่?

เข้าร่วมกับเราที่ HEARTCHAT

เข้าร่วม HeartChat

โปรแกรม “HeartChat” ยินดีต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตท่านที่ต้องการมีชื่ออยู่ในสารบบและให้ความสนับสนุนและบริการด้านสุขภาพจิตแก่บุคคลและชุมชนพหุวัฒนธรรม

จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 - HeartChat จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการทั้งหมด เพื่อท่านจะสามารถสร้างฐานลูกค้าของท่านกับเราได้

เราเพียงขอให้ท่านพิจารณาลดค่าธรรมเนียมลงเพื่อให้เราสามารถสนับสนุนให้บุคคลและชุมชน พหุวัฒนธรรมสามารถใช้บริการที่มีค่ายิ่งของท่านได้มากขึ้น

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มนี้ให้สมบูรณ์ที่นี่ เข้าถึงแบบฟอร์ม

เข้าร่วมรายชื่อผู้รับข่าวสารของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

หุ้นส่วนของเรา