เกี่ยวกับเรา

โครงการ“HeartChat” ถูกเริ่มขึ้นโดยคณะกรรมาธิการพหุวัฒนธรรมแห่งรัฐวิกตอเรีย (Victorian Multicultural Commission) เพื่อทำให้คนที่พูดภาษาอื่นที่มิใช่ภาษา อังกฤษอ่านและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้น

สุขภาพจิตรวมถึงความรู้สึก ความคิดและความสัมพันธ์ของเรา มันสามารถมีผลต่อวิธีที่เราคิด รู้สึกและกระทำ นอกจากนี้ มันยังมีผลต่อวิธีที่เรารับมือความเครียด พูดกับคนอื่นและเลือก สุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกวัย - ตั้งแต่เด็กอ่อนไปถึงผู้ใหญ่สูงวัย

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

สถานที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้บริการของพวกเขาในภาษาของท่าน

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

เข้าร่วมรายชื่อผู้รับข่าวสารของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

หุ้นส่วนของเรา

Invictus Health