บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับ

ชุมชนพหุวัฒนธรรม

เราพูดภาษาของท่านได้และ

เข้าใจวัฒนธรรมของท่าน

เลือกภาษาของท่าน

HeartChat คือ:

สถานที่ที่ท่านจะหาข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสุขภาพจิต

สถานที่ที่ท่านจะหาผู้เชี่ยวชาญที่ท่านสามารถพูดและถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ

สถานที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้บริการของพวกเขาในภาษาของท่าน

ขั้นตอนในการทำงานง่าย เป็นส่วนตัวและด้วยความยินดี
เราหวังว่านี่จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับท่านและครอบครัวหรือเพื่อนที่จะค้นหาข้อมูลได้มากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพจิตและ ว่าทำไมการมีสุขภาพจิตที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เริ่มต้น

หาผู้เชี่ยวชาญที่ท่านสามารถพูดด้วยได้:

แสดงเพิ่มเติม

ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือไม่?

เข้าร่วมกับเราที่ HEARTCHAT

เข้าร่วม HeartChat

เข้าร่วมรายชื่อผู้รับข่าวสารของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

หุ้นส่วนของเรา