خدمات بهداشت روان برای

جوامع چند فرهنگی

شما می توانید به زبان خود سخن بگویید و

فرهنگ خود را درک نمایید

زبان خود را انتخاب کنید

:یک HeartChat

جایی است که شما در آن اطلاعات دقیقی درباره سلامت روانی خواهید یافت.

جایی برای پیدا نمودن کارشناسانی که با اطمینان می توانید با آنها صحبت نموده و سوالات خود را در باره سالمت روان مطرح نمایید.

جایی برای کارشناسان بهداشت روان تا خدماتشان را به زبان شما ارائه نمایند.

روند کار آسان، به طورخصوصی و مایه خوشنودی می باشد.
ما امیدواریم که این امر باعث شود که شما و یا هر شخصی دیگری از خانواده یا دوستان شما، بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد بهداشت روان کسب نموده ونیز به چرایی اهمیت سالمت روان سالم پی ببرند.

شروع کنید

کارشناسی که بتوانید با او صحبت نمایید را پیدا کنید:

نمایش بیشتر

آیا شما یک کارشناس سلامت روان هستید؟

به ما در HEARTCHAT بپیوندید

به HEARTCHAT بپیوندید

برای به روزرسانی به لیست پستی ما بپیوندید

شرکای ما