درباره HeartChat

پروژه "" HeartChat توسط کمیسیون چند فرهنگی ویکتوریا (Victorian Multicultural Commission)آغاز گردیده تا مطالعه و درک اطلاعاتِ مربوط به بهداشت روانی را برای افرادی که به زبان هایی به غیر از انگلیسی صحبت می کنند، آسانتر نماید.

سلامت روانی شامل بر احساسات ، افکار و روابط ما می باشد که می تواند بر نحوه تفکر، احساس و عملکرد ما تأثیر بگذارد. همچنین بر نحوه برخورد ما با استرس، گفتگو با دیگران و تصمیم گیری ما نیز تأثیر گذار است. سلامت روان در همه سنین - از یک کودک خردسال تا یک فرد مسن حائز به اهمیت است.

HeartChat سایتی امن است و پذیرا موارد زیر می باشد:

درک بهتری از سالمت روان - سالمت روان سالم چیست، و سالمت روان ناسالم چه می باشد؟

یک کارشناس برای گفتگو بیابید – فردی که به زبان شما سخن می گوید و/یا با پیشینه فرهنگی شما آشنایی دارد

شرکای ما

پروژه HeartChat با سازمان های همکار زیر همکاری می نماید،

و ما قدردان پشتیبانی و تخصص آنها می باشیم:

Project HeartChat also thanks our volunteers:

Tushar Bist  |   Arlie Jace Barwell-Chung  |  Shirley Tang

آیا شما یک کارشناس سلامت روان هستید؟

به ما در HEARTCHAT بپیوندید

به HEARTCHAT بپیوندید

پروژه " HeartChat" از تما می کارشناسان بهداشت روانی که می خواهد در فهرست ما قرار گیرد و خدمات بهداشت روانی و پشتیبانی شان را به افراد و جوامع چند فرهنگی ارائه نمایند استقبال می نماید.

HeartChat تا 1 ژوئیه 2021 کلیه هز ینه های پردازش را حذف می کند، تاشما بتوانید پایگاه مددجویان خود را با ما بسازید

صرفا از شما تقاضا می نماییم که هزینه های کمتری را در نظر بگیرید تا بتوانیم افراد و جوامع چند فرهنگی بیشتری را برای دسترسی به خدمات بسیار ارزشمند شما ترغیب نماییم.

چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتری هستید، کافیست این فرم را که در اینجا موجود است، تکمیل کنید فرم دسترسی

برای به روزرسانی به لیست پستی ما بپیوندید

شرکای ما