درباره ما

پروژه "" HeartChat توسط کمیسیون چند فرهنگی ویکتوریا (Victorian Multicultural Commission)آغاز گردیده تا مطالعه و درک اطلاعاتِ مربوط به بهداشت روانی را برای افرادی که به زبان هایی به غیر از انگلیسی صحبت می کنند، آسانتر نماید.

سلامت روانی شامل بر احساسات ، افکار و روابط ما می باشد که می تواند بر نحوه تفکر، احساس و عملکرد ما تأثیر بگذارد. همچنین بر نحوه برخورد ما با استرس، گفتگو با دیگران و تصمیم گیری ما نیز تأثیر گذار است. سلامت روان در همه سنین - از یک کودک خردسال تا یک فرد مسن حائز به اهمیت است.

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

جایی برای کارشناسان بهداشت روان تا خدماتشان را به زبان شما ارائه نمایند.

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

برای به روزرسانی به لیست پستی ما بپیوندید

شرکای ما

Invictus Health