راجع به HeartChat

پروژه "HeartChat "توسط کمیسیون چند فرهنگی ویکتوریا )Commission Multicultural Victorian )شروع شده تا مطالعه و درک معلومات مربوط به صحت روحی را برای افرادی که به زبان هایی به غیر از نگلیسی صحبت می کنند، تسهیل کند.

صحت روحی به شمول احساسات ، افکار و روابط ما می باشد که می تواند بر تفکر، احساس و عملکرد ما تأثیر بگذارد. همچنین بر نحوه برخورد ما با فشار روحی، صحبت با دیگران و تصمیم گیری ما نیز تأثیر گذار است. صحت روحی در همه سنین - از یک طفل تا یک فرد کلان هم است.

HeartChat سایتی امن است و موارد ذیل را می پذیرد:

درک بهتری از صحت روحی - صحت روحی سالم چیست، و صحت روحی ناسالم چه می باشد؟

یک فرد مسلکی برای گفتگو بیابید – فردی که به زبان شما سخن می گوید و/یا با پیشینه فرهنگی شما آشنایی دارد

شرکای ما

پروژه HeartChat با سازمان های شریک ذیل همکاری می نماید،

و ما از حمایت و تخصص آنها تشکر می کنیم:

Project HeartChat also thanks our volunteers:

Tushar Bist  |   Arlie Jace Barwell-Chung  |  Shirley Tang

آیا شما یک فرد مسلکی صحی روحی هستید؟

به ما در HEARTCHAT ملحق شوید

به HeartChat ملحق شوید

پروژه " HeartChat" از همه افراد مسلکی صحت روحی که می خواهند در فهرست ما قرار گیرد و خدمات صحت روحی و حمایتشان را به افراد و جوامع چند فرهنگی ارائه کنند، استقبال می کند.

HeartChat تا 1 جوالی 2021 همه مصارف پردازش را حذف می کند، تاشما بتوانید پایگاه مددجوهای خود را با ما بسازید

ما صرف از شما میخواهیم تا فیس های کمتری را در نظر بگیرید که بتوانیم افراد و جوامع چند فرهنگی بیشتری را برای دسترسی به خدمات بسیار ارزشمند شما تشویق کنیم.

اگر شایق به کسب معلومات بیشتری هستید، کافیست این فورمه را که در اینجا موجود است، خانه پوری کنید فورمه دسترسی

برای به روزرسانی، به لست پستی ما ملحق شوید

شرکای ما