درباره ما

پروژه "HeartChat "توسط کمیسیون چند فرهنگی ویکتوریا )Commission Multicultural Victorian )شروع شده تا مطالعه و درک معلومات مربوط به صحت روحی را برای افرادی که به زبان هایی به غیر از نگلیسی صحبت می کنند، تسهیل کند.

صحت روحی به شمول احساسات ، افکار و روابط ما می باشد که می تواند بر تفکر، احساس و عملکرد ما تأثیر بگذارد. همچنین بر نحوه برخورد ما با فشار روحی، صحبت با دیگران و تصمیم گیری ما نیز تأثیر گذار است. صحت روحی در همه سنین - از یک طفل تا یک فرد کلان هم است.

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

جایی برای افراد مسلکی صحی روحی تا خدماتشان را به زبان شما ارائه نمایند.

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

برای به روزرسانی، به لست پستی ما ملحق شوید

شرکای ما

Invictus Health