Sơ lược về HeartChat

Dự án “HeartChat” do Ủy hội Đa văn hóa Victoria (Victorian Multicultural Commission) thực hiện nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho người nói ngôn ngữ khác tiếng Anh đọc và hiểu thông tin sức khỏe tâm thần.

Sức khỏe Tâm thần bao gồm cảm xúc, suy nghĩ và các mối quan hệ của chúng ta. Sức khỏe Tâm thần có thể tác động đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Sức khỏe Tâm thần cũng tác động đến cách chúng ta đối phó với căng thẳng, nói chuyện với người khác và những lựa chọn của chúng ta. Sức khỏe tâm thần là yếu tố quan trọng ở mọi lứa tuổi – từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

HeartChat là trang mạng an toàn và thân thiện để:

Hiểu rõ hơn về sức khỏe tâm thần – sức khỏe tâm thần tốt là gì và sức khỏe tâm thần không tốt là gì

Tìm chuyên viên để nói chuyện – người này có thể nói ngôn ngữ của quý vị và/hoặc biết về nguồn gốc văn hóa của quý vị

Những Đối tác của Chúng tô

Dự án HeartChat cộng tác với các tổ chức đối tác dưới đây,

và chúng tôi cảm ơn họ giúp đỡ chúng tôi cùng kỹ năng họ cống hiến

Project HeartChat also thanks our volunteers:

Tushar Bist  |   Arlie Jace Barwell-Chung  |  Shirley Tang

CÓ PHẢI QUÝ VỊ LÀ CHUYÊN VIÊN SỨC KHỎE TÂM THẦN HAY KHÔNG?

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI TRÊN HEARTCHAT

Tham gia HeartChat

Dự án “HeartChat” mở rộng vòng tay đón nhận bất kỳ chuyên viên sức khỏe tâm thần nào muốn ghi tên vào danh sách và cung cấp dịch vụ cũng như giúp đỡ về sức khỏe tâm thần cho các cá nhân và cộng đồng đa văn hóa.

Cho tới ngày 1 tháng 7 năm 2021 – HeartChat sẽ miễn toàn bộ chi phí hành chính, do đó, quý vị có thể xây dựng nguồn khách hàng của quý vị với chúng tôi

Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị xem xét giảm lệ phí xuống thấp hơn để chúng tôi có thể khuyến khích thêm các cá nhân và cộng đồng đa văn hóa sử dụng các dịch vụ được đánh giá cao của quý vị.

Nếu muốn biết thêm thông tin, quý vị chỉ cần điền biểu mẫu đơn này tại đây Mẫu đơn Truy cập

Hãy ghi tên vào danh sách gửi thư của chúng tôi để nhận được thông tin cập nhật

Những Đối tác của Chúng tô