Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần dành cho

Cộng đồng Đa văn hóa

Chúng tôi có thể nói ngôn ngữ của quý vị và

hiểu văn hóa của quý vị

Hãy chọn ngôn ngữ của quý vị

HeartChat là:

Nơi quý vị có thể tìm được thông tin chính xác về sức khỏe tâm thần.

Nơi quý vị có thể tìm được chuyên viên quý vị có thể tự tin nói chuyện và đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần

Nơi các chuyên viên sức khỏe tâm thần cung cấp dịch vụ của họ bằng ngôn ngữ của quý

Tiến trình này dễ dàng, riêng tư và thân thiện.
Chúng tôi hy vọng quý vị và bất kỳ thân nhân hoặc bạn bè nào của quý vị cũng có thể dễ dàng tìm hiểu thêm về sức khỏe tâm thần và tại sao có sức khỏe tâm thần tốt là quan trọng.

Hãy bắt đầu

Tìm chuyên viên quý vị có thể nói chuyện:

Xin cho xem thêm

CÓ PHẢI QUÝ VỊ LÀ CHUYÊN VIÊN SỨC KHỎE TÂM THẦN HAY KHÔNG?

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI TRÊN HEARTCHAT

Tham gia HeartChat

Hãy ghi tên vào danh sách gửi thư của chúng tôi để nhận được thông tin cập nhật

Những Đối tác của Chúng tô