פּסיכיש געזונט באַדינונגען פֿאַר

מולטיקולטורעלע קהילות

און שפּראַך אײַער רעדן מיר

פֿאַרשטייען אײַער קולטור

קלײַבט אויס אײַער שפּראַך

:איז HeartChat

אַן אָרט וואו איר קענט געפֿינען גענויע אינפֿאָרמאַציע וועגן פּסיכיש געזונט

אַן אָרט וואו איר קענט געפֿינען פּראָפּעסיאָנאַלן אין וועלכע איר קענט האָבן בטחון און מיט וועלכע איר קענט רעדן און פֿרעגן פֿראַגעס וועגן פּסיכיש געזונט

אַן אָרט פֿאַר פּסיכיש געזונט פּראָפֿעסיאָנאַלן וועלכע שענקען זייערע באַדינונגען אין אײַער שפּראַך

דער פּראָצעס איז גרינג, פּריוואַט און אָנגעלייגט
מיר האָפֿן אַז דאָס וועט מאַכן עס גרינגער פֿאַר אײַך און וואָסאַראַ קרובֿ אָדער פֿרײַנט צו דערוויסן זיך מער וועגן פּסיכיש געזונט און פֿאַרוואָס עס איז וויכטיק צו זײַן פּסיכיש געזונט

הייבט אָן

געפֿינט אַ פּראָפֿעסיאָנאַל מיט וועמען איר קענט רעדן

ווײַז נאָך

ביסטו אַ פּסיכיש געזונט פּראָפּעסיאָנאַל?

פֿאַרבינד זיך מיט אונדז דורך HEARTCHAT

פֿאַרבינד זיך מיט HeartChat

פֿאַרבינד זיך דורך אונדזער פּאָסט צו באַקומען נײַעס

אונדזערע שותּפֿים