Mental health services for our
multicultural communities

Waxaan ku hadli karnaa luqadaada waana
fahamnaa dhaqankaaga

Select From Over 30 Languages

Find A Professional

Wixii ku saabsan HeartChat

Easily find accurate information about mental health.

A place for you to find professionals who speak your language and understand your culture.

Goobta mihnadlayaasha caafimaadka dhimirku ay ku bixiyaan adeegyadooda afkaaga.

For Professionals

If you’re a multicultural mental health professional, join us today!

Ku soo biir liiska ka-wada xiriirka wixii cusub

Ka qaybgalayaashayada

Invictus Health