Adeegyada Caafimaadka Dhimirka ee

Bulshooyinka Dhaqamada kala duwan

Waxaan ku hadli karnaa luqadaada waana

fahamnaa dhaqankaaga

Dooro luqadaada

Heartchat waa:

Goob aad ka hesho macluumaad sax ah oo ku saabsan caafimaadka dhimirka.

Goob aad ka hesho mihnadlayaal aad si kalsooni ah ugala hadli karto wixii ku saabsan dhimirka caafimaadka.

Goobta mihnadlayaasha caafimaadka dhimirku ay ku bixiyaan adeegyadooda afkaaga.

Habku waa sahlan yahay, waa barayfit, waana lagu soo dhowaynayaa.
Waxaanu rajaynayaa in kani kuu sahlo adiga iyo qoyskaaga ama saaxiibadaa inay hellaan waxyaalla badan oo ku saabsan caafimaadkaaga dhimirka iyo sababata ay muhiimka u tahay inaad leedahay caafimaad dhimir oo aad u wanaagsan.

Bilaw

Hel mihnadle aad la hadli karto:

Wax badan I tus

MA WAXAAD TAHAY MIHNADLAHA CAAFIMAADKA DHIMIRKA?

LAGALA SOO QAYBGAL HEARTCHART

Ku soo biir HeartChart

Ku soo biir liiska ka-wada xiriirka wixii cusub

Ka qaybgalayaashayada